İKÇÜ-SEM'den Ebru Sergisi

İzmir Kâtip Çelebi Üniveristesi Sürekli Eğitim Merkezi Öğretim Elemanı Mustafa Akgül ve Öğrencileri tarafından "Ebrû Sergisi" açılacaktır. Tüm Akademik ve İdari personelimizi ve Öğrencilerimizin katılımı beklenemektedir. 

Yer : İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi Fuaye Alanı

Tarih  :  10.04.2019  Saat : 14:00

Başa Dön