Vizyon / Misyon

Vizyon

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak temel hedefimiz yaşam boyu öğrenme kapsamında bireylerin, toplumun, kurumların ve işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim hizmetlerini kaliteli, verimli, güvenilir ve kurumsal bir yaklaşımla sunabilmektir. Bu kapsamda gerekli çalışmaları yürüterek ülkemiz kalkınmasına değer katan faaliyet alanlarında söz sahibi ve tercih edilen üst düzey bir eğitim merkezi haline gelmek ana hedefimizdir.

Misyon

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak yaşam boyu öğrenme çerçevesinde toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık alanlarında eğitim ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Merkezimiz içinde barındırdığı uluslararası sınav merkeziyle yabancı dil ve bilgisayar eğitimi alanları için önemli bir ölçme değerlendirme ve sertifikalandırma hizmeti sunmaktadır. Çeşitli alanlarda düzenlenen konferanslar, seminerler, sergiler, kısa ve uzun süreli eğitim faaliyetleri ve meslek edindirme kursları ile üniversite ve toplum iletişimi etkin biçimde sağlanarak yaşam boyu öğrenme bünyemizde hayat bulmakta ve bu kapsamda çeşitlilik ve kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmalarımız durmaksızın devam etmektedir.


Başa Dön